:: ดาว์นโหลด ::
  ดาว์นโหลด
ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค.
ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส.
   แบบคำขอรับค่าจัดการศพ ช.พ.ค.
  แบบคำขอรับค่าจัดการศพ ช.พ.ส.
  แบบคำขอหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร
 
 
Facebook สกสค.กาฬสินธุ์
K.S.NetWork
 
 
 


ประกาศรายชื่อ สมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. ที่ค้างชำระเกิน 3 งวด (ครั้งที่ 1)
  รายชื่อ สมาชิก ช.พ.ค.
  รายชื่อ สมาชิก ช.พ.ส.

มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2558
  แบบคำขอลงทะเบียน
  แบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ปี 2558

สมาชิก ช.พ.ค. , ช.พ.ส. ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 เดือน กรุณาได้ติดต่อชำระเงินโดยด่วน เนื่องจาก สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ จะดำเนินการประกาศพ้นสภาพการเป็นสมาชิก ในเร็วๆนี้ี


ประจำงวดที่ 7/2558

ภาพกิจกรรมสำนักงาน
สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้ขอรับรางวัล
โครงการ “ครูดีมีทุกวัน” โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้
1. รางวัล ครูดีที่หนูรัก ได้แก่ นางอัญชลี สอนชา ครู รร.พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
2. รางวัล สุดยอดครูดี ได้แก่ นายอารยันต์ แสงนิกุล ผอ.รร.นาดีหลุมข้าววิทยา
3. รางวัล ครอบครัวครูดี ได้แก่ นางสมรัตน์ สกุลไทย ครู รร.กาฬสินธุ์พิทยาสัย
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์

ดร.สมัคร เยาวกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์
มอบเงินช่วยเหลือเพื่อนครูผู้ประสบวาตภัย จำนวน 6 ราย
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558
 

ดร.สมัคร เยาวกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์
ร่วมงานฌาปนกิจศพ สมาชิก ช.พ.ค. และมอบเงินค่าจัดการศพ ให้แก่ทายาท

มัคร เยาวกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์
มอบเงินสนับสนุน งานวันครู ประจำปี 2558
ให้แก่ผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค. ประจำอำเภอ 18 อำเภอ ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์

 
 
คลิกอ่านก่อนที่จะตกข่าว >>
ไทยทีวีสีช่อง 3  กองทัพบกช่อง 5  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7  โมเดิร์นไนท์ทีวี  ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์  ไอทีวี ทีวีเสรี  UBC
ไทยรัฐ
, เดลินิวส์ , คม ชัด ลึก , มติชน , บ้านเมือง ,The nation
 
ท่านสามารถติดต่อ สกสค.จ.กาฬสินธุ์ ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ได้ที่ otepkalasin@hotmail.com
สำนักงาน สกสค.จ.กาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ที่ ภายในโรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม ถ.ถีนานนท์ ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
Tel.0-4381-0660 , Fax.0-4381-0661
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์