:: ดาว์นโหลด ::
  ดาว์นโหลด
ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค.
ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส.
   แบบคำขอรับค่าจัดการศพ ช.พ.ค.
  แบบคำขอรับค่าจัดการศพ ช.พ.ส.
  แบบคำขอหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร
 
 
Facebook สกสค.กาฬสินธุ์
K.S.NetWork
 
 
 

การจัดประกวดออกแบบปกไดอารี่ สกสค. ประจาปี 2559

ประกาศรายชื่อ สมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. ที่ค้างชำระเกิน 3 งวด (ครั้งที่ 1)
  รายชื่อ สมาชิก ช.พ.ค.
  รายชื่อ สมาชิก ช.พ.ส.

มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2558
  แบบคำขอลงทะเบียน
  แบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ปี 2558

สมาชิก ช.พ.ค. , ช.พ.ส. ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 เดือน กรุณาได้ติดต่อชำระเงินโดยด่วน เนื่องจาก สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ จะดำเนินการประกาศพ้นสภาพการเป็นสมาชิก ในเร็วๆนี้ี


ประจำงวดที่ 10/2558

ภาพกิจกรรมสำนักงาน
 
สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์
ออกบริการสมาชิกตรวจสุขภาพประจำปี 2559
ทั้ง 18 อำเภอ ในวันที่ 2 -14 กันยายน 2558

สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์
ร่วมกิจกรรม bike for mom “ปั่นเพื่อแม่”
โดยตั้งจุดบริการน้ำดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558
 

ดร.สมัคร เยาวกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์
ร่วมงานฌาปนกิจศพ สมาชิก ช.พ.ค. และมอบเงินค่าจัดการศพ ให้แก่ทายาท

 
 
 
 
 
คลิกอ่านก่อนที่จะตกข่าว >>
ไทยทีวีสีช่อง 3  กองทัพบกช่อง 5  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7  โมเดิร์นไนท์ทีวี  ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์  ไอทีวี ทีวีเสรี  UBC
ไทยรัฐ
, เดลินิวส์ , คม ชัด ลึก , มติชน , บ้านเมือง ,The nation
 
ท่านสามารถติดต่อ สกสค.จ.กาฬสินธุ์ ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ได้ที่ otepkalasin@hotmail.com
สำนักงาน สกสค.จ.กาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ที่ ภายในโรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม ถ.ถีนานนท์ ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
Tel.0-4381-0660 , Fax.0-4381-0661
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์